Stanovi Banja Luka Ul. Braće Jugović 55; STAN 2; 74.55m2

Ukupna površina 74.55 m2 BROJ:NAZIV PROSTORIJE:OBRADA PODAP/M2KOEF. KPK/M2 01D. BORAVAKPARKET20.701.0020.70 02S. SOBAPARKET12.521.0012.52 03D. SOBAPARKET8.161.008.16 04D. SOBAPARKET6.951.006.95 05KUHINJAKERAMIKA6.051.006.05 06HODINIKKERAMIKA3.881.003.88 07HODNIKKERAMIKA6.931.006.93 08KUPATILOKERAMIKA4.251.004.25 09TOALETKERAMIKA1.901.001.90 10LOĐAKERAMIKA4.290.753.21 UKUPNO:75.6374.55