Stanovi Banja Luka Ul. Braće Jugović 55; STAN 1, 10; 39.73 m2

Ukupna površina 39.73 m2

BROJ:NAZIV PROSTORIJE:OBRADA PODAP/M2KOEF. KPK/M2
01D. BORAVAKPARKET15.481.0015.48
02S. SOBAPARKET9.461.009.46
03KUHINJAKERAMIKA4.581.004.58
04HODNIKKERAMIKA4.681.004.68
05KUPATILOKERAMIKA3.821.003.68
06LOĐAKERAMIKA2.290.751.71
UKUPNO:40.3139,73