Stanovi Banja Luka Ul. Braće Jugović 55; STAN 2, 29; 72.76 m2

Ukupna površina 72.76 m2

BROJ:NAZIV PROSTORIJE:OBRADA PODAP/M2KOEF. KPK/M2
01D. BORAVAKPARKET19.881.0019.88
02S. SOBAPARKET12.371.0012.37
03D. SOBAPARKET8.281.008.28
04D. SOBAPARKET7.101.007.10
05KUHINJAKERAMIKA6.021.006.02
06HODINIKKERAMIKA3.9313.93
07HODNIKKERAMIKA6.2816.28
08KUPATILOKERAMIKA3.7113.71
09TOALETKERAMIKA1.9511.95
10LOĐAKERAMIKA4.320.753.24
UKUPNO:73.8472.76