Stanovi Banja Luka Ul. Braće Jugović 55; STAN 2; 74.55m2

Ukupna površina 74.55 m2

BROJ:NAZIV PROSTORIJE:OBRADA PODAP/M2KOEF. KPK/M2
01D. BORAVAKPARKET20.701.0020.70
02S. SOBAPARKET12.521.0012.52
03D. SOBAPARKET8.161.008.16
04D. SOBAPARKET6.951.006.95
05KUHINJAKERAMIKA6.051.006.05
06HODINIKKERAMIKA3.881.003.88
07HODNIKKERAMIKA6.931.006.93
08KUPATILOKERAMIKA4.251.004.25
09TOALETKERAMIKA1.901.001.90
10LOĐAKERAMIKA4.290.753.21
UKUPNO:75.6374.55