Stanovi Banja Luka Ul. Braće Jugović 55; STAN 30; 63.56 m2

Ukupna površina 63.56 m2

BROJ:NAZIV PROSTORIJE:OBRADA PODAP/M2KOEF. KPK/M2
01D. BORAVAKPARKET19.431.0019.43
02S. SOBAPARKET11.861.0011.86
03D. SOBAPARKET8.701.008.70
04KUHINJAKERAMIKA4.071.004.07
05HODNIKKERAMIKA8.301.008.30
06KUPATILOKERAMIKA5.541.005.54
07TOALETKERAMIKA2.401.002.40
08LOĐAKERAMIKA4.460.753.26
UKUPNO:64.7663.56