Stanovi Banja Luka Ul. Braće Jugović 55; STAN 6, 15; 48.59 m2

Ukupna površina 48.59 m2

BROJ:NAZIV PROSTORIJE:OBRADA PODAP/M2KOEF. KPK/M2
01D. BORAVAKPARKET22.581.0022.58
02S. SOBAPARKET9.441.009.44
03KUHINJAKERAMIKA4.301.004.30
04HODNIKKERAMIKA4.481.004.48
05KUPATILOKERAMIKA4.401.004.40
06LOĐAKERAMIKA4.150.753.39
UKUPNO:49.3548.59