Stanovi Banja Luka Ul. Braće Jugović 55; STAN 6, 15; 48.96 m2

Ukupna površina 48.96 m2

BROJ:NAZIV PROSTORIJE:OBRADA PODAP/M2KOEF. KPK/M2
01D. BORAVAKPARKET22.701.0022.70
02S. SOBAPARKET10.021.0010.02
03KUHINJAKERAMIKA4.661.004.66
04HODNIKKERAMIKA4.861.004.86
05KUPATILOKERAMIKA3.721.003.72
06LOĐAKERAMIKA4.000.753.00
UKUPNO:49.9648.96