Stanovi Banja Luka Ul. Braće Jugović 55; STAN 7, 16, 25; 64.89 m2

Ukupna površina 64.89 m2

BROJ:NAZIV PROSTORIJE:OBRADA PODAP/M2KOEF. KPK/M2
01D. BORAVAKPARKET22.051.0022.05
02S. SOBAPARKET11.531.0011.53
03D. SOBAPARKET7.981.007.98
04KUHINJAKERAMIKA6.451.006.45
05HODNIKKERAMIKA7.811.007.81
06KUPATILOKERAMIKA4.421.004.42
07TOALETKERAMIKA1.651.001.65
08LOĐAKERAMIKA4.000.753.00
UKUPNO:65.8964.89