Stanovi Banja Luka Ul. Braće Jugović 55; STAN 9; 41.02 m2

Ukupna površina 41.02 m2

BROJ:NAZIV PROSTORIJE:OBRADA PODAP/M2KOEF. KPK/M2
01D. BORAVAKPARKET18.601.0018.60
02S. SOBAPARKET8.591.008.59
03KUHINJAKERAMIKA4.341.004.34
04HODNIKKERAMIKA2.881.002.88
05KUPATILOKERAMIKA4.211.004.21
06LOĐAKERAMIKA3.210.752.40
UKUPNO:41.8341.02