Stanovi Banja Luka Ul. Braće Jugović 55; STAN 9; 41.57 m2

Ukupna površina 41.57 m2

BROJ:NAZIV PROSTORIJE:OBRADA PODAP/M2KOEF. KPK/M2
01D. BORAVAKPARKET18.741.0018.74
02S. SOBAPARKET8.831.008.83
03KUHINJAKERAMIKA4.461.004.46
04HODNIKKERAMIKA3.021.003.02
05KUPATILOKERAMIKA4.211.004.21
06LOĐAKERAMIKA3.210.752.40
UKUPNO:41.8341.57