Stanovi Banja Luka Ul. Braće Jugović 55; STAN 2, 29; 72.76 m2

Ukupna površina 72.76 m2 BROJ:NAZIV PROSTORIJE:OBRADA PODAP/M2KOEF. KPK/M2 01D. BORAVAKPARKET19.881.0019.88 02S. SOBAPARKET12.371.0012.37 03D. SOBAPARKET8.281.008.28 04D. SOBAPARKET7.101.007.10 05KUHINJAKERAMIKA6.021.006.02 06HODINIKKERAMIKA3.9313.93 07HODNIKKERAMIKA6.2816.28 08KUPATILOKERAMIKA3.7113.71 09TOALETKERAMIKA1.9511.95 10LOĐAKERAMIKA4.320.753.24 UKUPNO:73.8472.76